Boetebesluit

Boetebesluit

Op grond van artikel 35 van het Reglement van Splitsing kan het bestuur in sommige gevallen boetes aan eigenaren of gebruikers opleggen. Het bestuur kan eenmalige boetes opleggen. Ook kan het bestuur dagboetes opleggen. Dagboetes zijn boetes die voor elke dag dat een overtreding voortduurt worden opgelegd.

In het Boetebesluit – dat op 6 mei 2017 door de ledenvergadering is genomen – staat beschreven welk soort boete en welke boetebedragen worden opgelegd bij overtredingen.

Boetebesluit VvENN