Onderhoudsvisie en -plan

Onderhoudsvisie en -plan

Door Landschapsbeheer Drenthe is samen met het bestuur een onderhoudsvisie en -plan voor de VvE van de Natuurvrienden Norg opgesteld. In artikel 10 van het Reglement van Splitsing is bepaald dat het bestuur een dergelijk plan moet opstellen. Met het plan kunnen we op een goede en verantwoorde manier onderhoud aan ons bos verrichten.

Onderhoudsvisie en -plan van de Vereniging van Eigenaren van de Natuurvrienden Norg

Als verdere uitwerking van het onderhoudsvisie en -plan is een boomveiligheidsplan opgesteld.

Boomveiligheidsplan VvENN

In het document ‘Mogelijke aan te planten houtige soorten’ staat een opsomming van planten die van nature thuishoren in een Drents bos als het onze. Als u op uw eigen kavel nieuwe beplanting wilt neer zetten, helpt dat document bij het maken van een keuze.

Mogelijk aan te planten houtige soorten VvENN

Helaas staat er in ons bos op sommige plekken Japanse Duizendknoop. Het weghalen daarvan vergt wat extra aandachtspunten en voorzorgsmaatregelen.

Bestrijden Japanse Duizendknoop