VvE REGLEMENTEN

VvE REGLEMENTEN

De leden van de VvE van de Natuurvrienden Norg hebben afspraken gemaakt over het gebruik van het bos en de kavels. Deze afspraken zijn opgenomen in het Reglement van Splitsing en in het Huishoudelijk Reglement.

Daarnaast zijn er op diverse momenten door de leden besluiten genomen op de jaarlijkse leden vergadering. In het document ‘Overzicht regels en afspraken VvENN’ staan alle gemaakte afspraken overzichtelijk in één document weergegeven.

Overzicht regels en afspraken VvENN